Wat-is-Ramadan Tuana Shop

Wat is Ramadan?

Religieuze verplichting (1 van de 5 zuilen van de islam)

Allereerst vasten is verplicht voor elke moslim, behalve voor mensen die daarvan zijn vrijgesteld zoals mensen die (chronisch) ziek zijn en zwangere vrouwen. Het doel is dat je je bewust wordt van je dagelijkse bezigheden en daden en dus jezelf beschermt tegen zonden door te vasten.

Wat is de ramadan?

De bedoeling van deze maand is het vergroten van je godsbesef (de Arabische term daarvoor is taqwa) en op welke manieren je afhankelijk bent van God. Dit doen moslims onder andere door niet alleen te vasten in de maand ramadan, maar ook door meer dan in andere maanden de Koran van kaft tot kaft te lezen. De maand Ramadan is immers de maand waarin de Koran is geopenbaard aan Profeet Mohammed (vrede zij met hem) en wordt daarom ook wel de maand van de Koran genoemd. Het indenken of inbeelden hoe arme mensen zich voelen is dus niet het doel, maar wel een bijkomstigheid van besef over hoe goed je het dagelijks hebt. Om armen te helpen bestaat er binnen de islam sadaqa (aalmoes), waarbij moslims verplicht zijn een percentage van hun inkomen aan armen te schenken.

 

Wat zijn de regels van de ramadan?

Concreet: moslims eten en drinken (ook geen water) tussen zonsopgang tot zonsondergang niets en mogen ook geen gemeenschap hebben met diens partners. Ofwel onthouding van het 'wereldse' en focus op je relatie met je schepper.

Een mooie metafoor voor het vasten kan zijn: een lege maag, maar een volle ziel. Je reinigt niet alleen je maag, maar doet dus ook aan spirituele bezinning. 

Is vasten niet te zwaar?

Het vasten is of zou geen belemmering moeten zijn voor mensen om in het dagelijks leven te functioneren zoals zij dit normaal doen. Het zou hoogstens er juist voor moeten zorgen dat ze extra hun best doen om goed gedrag te vertonen naar hun medemens. De maand Ramadan is vaak ook een maand waarin ruzies worden opgelost en relaties worden hersteld.

Echter kun je aan mensen wellicht merken dat ze moe zijn of het de eerste paar dagen moeilijk hebben met het aanpassen. Probeer waar mogelijk hier rekening mee te houden door vooral te luisteren naar de mensen die vasten en hierover te praten!